Verduurzamen 

Heeft u een actueel verduurzamingsvraagstuk, wilt u weten hoe u (maatschappelijk) vastgoed kunt professionaliseren door energiebesparing of wilt u concreet doorpraten over verduurzaming van de vastgoedportefeuille?

Vraag Bewust Vastgoed naar de mogelijkheden!

Verduurzamen van vastgoed kan tientallen procenten op de energierekening schelen. Ook de uitstoot van CO2 loopt snel terug. ‘Het potentieel is echt ongelofelijk.’

Saneren 

Bewust Vastgoed beschikt over een breed gamma van technische, regelgevende en strategische instrumenten om de milieu-uitdagingen van vastgoedactiva effectief aan te pakken: due diligence audits op milieu- en gebouwenvlak, bodemonderzoeken, planologische instrumenten, vergunningen, verduurzamingsconcepten, stopzetting en decommissioning.

Bewust Vastgoed stelt een aanpak op maat samen om tegemoet te komen aan de specifieke behoefte binnen het vraagstuk.

Projecten 

Daar waar Bewust Vastgoed actief is worden mooie plekken gecreëerd. Bewust Vastgoed werkt aan uiteenlopende vraagstukken in de vastgoedsector, en vastgoedgerelateerde innovaties.

Dit kan zijn in eigen opdracht, maar voornamelijk voor opdrachtgevers met ideeën voor een specifieke locatie, product-marktcombinatie of een vraag over het duurzaam ontwikkelen van een concept.


Bekijk een aantal projecten van Bewust Vastgoed