Bouwen 

Bouwen is voor de bouwsector tot doel verworden, terwijl het feitelijk voor gebruiker en eigenaar een middel is.

Duurzaam bouwen vraagt om andere kijk op waardecreatie, financierings-modellen en verdienmodellen dan we gewend waren.

Energieneutraal bouwen heeft de toekomst. In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Dat ligt vast in Europees en Nederlands overheidsbeleid.

Renoveren 

Zeer energiezuinig en energieneutraal bouwen biedt nu al een marktvoordeel ten opzichte van standaard nieuwbouw.

Ook bij renovaties leveren vergaande energiebesparingsmaatregelen belangrijke voordelen op.

Woningen en gebouwen kunnen de concurrentie weer aan en de huisvestingskosten blijven betaalbaar voor de gebruiker.

Projecten 

Daar waar Bewust Vastgoed actief is worden mooie plekken gecreëerd. Bewust Vastgoed werkt aan uiteenlopende vraagstukken in de vastgoedsector, en vastgoedgerelateerde innovaties.

Bewust Vastgoed begeleidt ontwikkelprocessen op met name bestuurlijk en conceptueel vlak.

Dit kan zijn in eigen opdracht, maar voornamelijk voor opdrachtgevers met ideeën voor een specifieke locatie, product-marktcombinatie of een vraag over het duurzaam ontwikkelen van een concept.


Bekijk een aantal projecten van Bewust Vastgoed